fnhp.net
当前位置:首页 >> 一阐提 >>

一阐提

1,“一阐提”梵音。意译为‘断善根’或‘信不具’。 2,小乘经典记载:“一阐提”不可作佛。所以,我们在忏悔时,就会有“杀害父母,出佛身血,焚毁塔寺,盗用僧物,作一阐提,起诸邪见,拨无因果。。。”都是很重的罪。断了善根,犹如树无根,水无源。 3...

【一阐提】 梵语icchantika 或ecchantika 之音译。又作一阐底迦、一颠迦、一阐提柯、阐提。另有阿颠底迦、阿阐提或阿阐底迦等词,当为一阐提同类语之讹音。此语原意为‘正有欲求之人’,故译为断善根、信不具足、极欲、大贪、无种性、烧种,即指断...

竺道生俗姓魏。曾受学于般若学大师鸠摩罗什,对《维摩》、《法华》等大乘经,也广有涉猎,因此深得般若绝言之精义及维摩四依之真谛。在讲小本《涅盘经》时,他不滞守经文,始唱“一阐提人皆得成佛”。“一阐提人”,按照佛教的意义,是善性灭尽的人...

竺道生俗姓魏。曾受学于般若学大师鸠摩罗什,对《维摩》、《法华》等大乘经,也广有涉猎,因此深得般若绝言之精义及维摩四依之真谛。在讲小本《涅盘经》时,他不滞守经文,始唱“一阐提人皆得成佛”。“一阐提人”,按照佛教的意义,是善性灭尽的人...

此语出自“生公说法,顽石点头”的典故。生公指晋末义学高僧竺道生,他为鸠摩罗什的高足,悟解非凡。当时《涅盘经》只部分译出,传入南方,其中说除“一阐提外”皆有佛性。一阐提,也就是断坏佛性,断坏善根的众生。此等众生,既然已断善根,便不复修...

一阐提系梵语梵icchantika(或梵ecchantika)的音译,亦作一阐提迦、一阐提柯、一颠底迦,略称阐提。或意译为“断善根”或“信不具”。icchantika一语原指有欲望的人;有欲望又执着于世荣,贪着生死之境,则妨碍出离修道,故后转为“断善根”、“信不具...

一阐提为无成佛之性者。译言不信。是不信佛法之义。涅槃经五曰:“无信之人,名一阐提。一阐提者,名不可治。”同五曰:“一阐提者,断灭一切诸善根本,心不攀缘一切善法。”同十九曰:“一阐提者,不信因果,无有惭愧,不信业报,不见现及未来世,不...

一阐提http://baike.baidu.com/link?url=QijRIuo7ORRGk4vQ-PQqTo6k8UiObUe2RkGYQtsN7s7Evm3JoPG5Lm5C1kCQNNQYW2hZ1SgUoDe3axp7dtdzbpB1KMsMNt7rBwH7PLIgQOD0FtqTK5Ts3UOvZHy4_xtV

【一阐提】 (术语)Icch&amacron;ntika,为无成佛之性者。旧称,一阐提。译言不信。是不信佛法之义。涅盘经五曰:‘无信之人,名一阐提。一阐提者,名...

南无阿弥陀佛' 大妄语?一般吹牛B的人不认为有错。能大妄语的都有的本事的的。称自已是罗汉,菩萨,佛的才是大妄语。能忏悔白都更不是一般境界了。

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.fnhp.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com