fnhp.net
当前位置:首页 >> 鸟古诗带拼音朗读 >>

鸟古诗带拼音朗读

乌石山古诗带拼音怎么读 乌石山 wū shí shān 刘克庄 liú kè zhuāng 儿时逃学频来此,一一重寻尽有踪. ér shí táo xué pín lái cǐ , yī yī zhòng xún jìn yǒu zōng . 因漉戏鱼群下水,缘敲响石斗登峰. yīn lù xì yú qún xià shuǐ , yuán qiāo xiǎng shí dǒ

鸟 作者:白居易 shuí dào qún shēng xìng mìng wēi 谁道群生性命微?yī bān gǔ ròu yī bān pí 一般骨肉一般皮.quàn jūn mò dǎ zhī tóu niǎo 劝君莫打枝头鸟,zǐ zài cháo zhōng wàng mǔ guī 子在巢中望母归.

古诗鸟全诗(gǔ shī niǎo quán shī)希望能帮到你,请采纳正确答案.你的点赞或采纳是我继续帮助其他人的动力

画眉鸟拼音版注音: bǎi zhuàn qiān shēng suí yì yí , shān huā hóng zǐ shù gāo dī . 百啭千声随意移,山花红紫树高低. shǐ zhī suǒ xiàng jīn lóng tīng , bù jí lín jiān zì zài tí . 始知锁向金笼听,不及林间自在啼. 画眉鸟翻译: 来到树林里,看到画眉鸟在开满红红紫紫山花的枝头自由自在地飞翔,听到它们在高高低低的树梢上随着自己的心意尽情愉快地唱歌,不由得感慨到 :如果把它们锁起来,即使是锁在金笼里,它们也不会唱出这样美妙的歌声了.因为自由是生活愉快的先决条件.鸟是这样,人不也是这样吗?

鸟鸣涧 王维 rénxiánguìhuāluò,Yèjìngchūnshānkōng 人闲桂花落, 夜静春山空.yuèchūjīngshānniǎo,Shímíngchūnjiànzhōng 月出惊山鸟, 时鸣春涧中.

古诗江雪带拼音 江雪 柳宗元 qiān Shān niǎo fēi jué 千 山 鸟 飞 绝 ,wàn jìng rén zōng miè 万 径 人 踪 灭 .gū zhōu suō lì wēng 孤 舟 蓑 笠 翁 ,dú diào hán jiāng xuě 独 钓 寒 江 雪 .

溪边花满枝,百鸟带香飞.下有一白鹭,日斜翘石矶.xī biān huā mǎn zhī ,bǎi niǎo dài xiāng fēi .xià yǒu yī bái lù ,rì xié qiào shí jī .

niǎo

清溪行古诗带拼音版:qīng xī xíng 清溪行 táng lǐ bái 唐 李白 qīng xī qīng wǒ xīn , shuǐ sè yì zhū shuǐ .清溪清我心,水色异诸水.jiè wèn xīn ān jiāng , jiàn dǐ hé rú cǐ .借问新安江,见底何如此.rén xíng míng jìng zhōng , niǎo dù píng fēng lǐ .人行明镜中,鸟度屏风里.xiàng wǎn xīng xīng tí , kōng bēi yuǎn yóu zǐ .向晚猩猩啼,空悲远游子.

春晓 (孟浩然) chūn mián bù jué xiǎo 春眠不觉晓,chù chù wén tí niǎo 处处闻啼鸟.yè lái fēng yǔ shēng 夜来风雨声, huā luò zhī duō shǎo 花落知多少.

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.fnhp.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com