fnhp.net
当前位置:首页 >> 二年级上册乘法口算题全部 >>

二年级上册乘法口算题全部

6+27= 23+14= 25+36= 38-19=32313133353236313431303231363533e58685e5 87+6= 3*9= 2-16= 42+39= 6*8= 二年级网权威发布二年级上册数学口算题练习,更多二

二年级(上)口算训练(1) 班级 姓名 时间 36+6=20+6=70+20=24+62=54+24=90-10=57-7=60+13=50+25=76-50=80+17=89-36=30+55=61+17=48-25=91-18=80-7=58+31=8+26=18+6=52-12=86-9=64+22=75-23=37-8=12+16=20+15=16+20=

38+9= 28+21= 7-7= 72+17=8*1= 1*9= 100-70= 8*6=22+8= 3*4= 65+12= 3*4=1+4= 66-66= 9+1= 60-30=8-8= 31-9= 33+33= 6*5=1*1= 40-5= 3*3= 37-3=68-50= 0+38= 40+19= 65-55=42+6= 54+30= 9-8= 28+7=0+5= 4*9= 8-3= 42-6=0*5= 27-8=

5*7= 21÷3=8x2= 48÷6=6x3= 54÷9=

1) 1000-600= 2) 440-40= 3) 43+17= 4) 150-80= 5) 20+90= 6) 400+80= 7) 120-50= 8) 18÷4= 9) 16÷8= 10) 6*7= 11) 73-38= 12) 18÷4= 13) 85-18= 14) 9+65= 15) 70+80= 16) 46-8= 17) 40+70= 18) 63÷9= 19) 6*7= 20) 8+9= 21) 740-40= 22) 600-100

66-8= 36÷4= 16÷3= 5÷5= 28÷5=7*5= 6*9= 17÷3= 1*3= 72-9=63÷9*8= 72-(72-63)= 37+58-45= 28-7*6=1、11除以5,商是( ),余数是( ). 2、36里面有( )个9.3、46里面有( )个十和( )个一. 4、3个十和6个一组成的数是( ).5

1) 9-8+9= 2) 3-3+10= 3) 3+6-9= 4) 9-7+5= 5) 5-1+5= 6) 1+7-3= 7) 6+4-4= 8) 8-6+7= 9) 8-5+6= 10) 9-7-2= 11) 3+3= 12) 8-7+9= 13) 6-6= 14) 7-1-2= 15) 7-5+5= 16) 2+5+2= 17) 7-1+1= 18) 5-2-2= 19) 9-5-1= 20) 4+1-3= 21) 8-8+3= 22) 7-6+5= 23) 4-2

口算题在线检测 口算题在线生成 使用说明10以内加减法20以内加减法30以内加减法50以内加减法100以内加减法4+3=5-0=4+4=3+3=3+1=2+9=9+9=3-0=5-5=3+3=8-0=4-1=0-0=7+9=8-6=7+9=6+8=6+7=6+4=3+5=3-2=6+8=8-4=7-6=0-0=0-0=7-3=

32+9= 60*3= 50÷2= 22*4= 66÷6= 71-7= 400÷2= 90÷3= 69÷3= 62÷2= 28+17= 30*8= 800÷4= 13*2= 20*4= 64-36= 31*2= 36÷3= 84÷4= 140÷7= 15*4= 9*80= 15*40= 49*10= 150*2= 56*10= 42*30= 30*20= 31*30= 4*60= 5*60= 20*10= 8*70= 7*

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.fnhp.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com